PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Demensforening

Demens er en folkesykdom som i høy grad påvirker mulighetene til å leve et godt liv for både den syke og de pårørende. Sykdommen er uhelbredelig og gjør den syke gradvis  mer og mer omsorgs- og pleietrengende. For de pårørende er sykdommen krevende både fysisk og psykisk og både den syke og pårørende kan oppleve nedstemthet og isolering fra det vanlige hverdagslivet. 
I Norge regner vi med at ca 70000 lider av ulike typer av demens og i vår kommune har vi idag (2015) rundt 30 personer med en demenslidelse. De fleste av disse bor i hjemmet og får omsorg og pleie fra ektefelle eller annen pårørende.

Vi på Frivilligsentralen vill, i samarbeid med den frivillige Demensforeningen og kommunens Demensteam, bidra til å skape møteplasser og aktiviteter som kan gi støtte, glede, økt kunnskap om sykdommen og en bedre hverdag for de demente og deres pårørende i vår kommune.
Eksempel på aktiviteter som vi planlegger for sommeren er kortere turer med kaffekoking og bålkos der de demente sammen med pårørende kan få en hyggelig opplevelse og møte andre i samme situasjon. Planlegging videre pågår.

Demensforeningen vil gjerne komme i kontakt med pårørende til demente for å kartlegge behov og se over muligheter til støtte til familien. Kontaktperson for Demensforeningen er Solbjørg Hoff på telefon 971 28 406 eller Rigmor Eidissen på Frivilligsentralen på telefon 751 84 911.